شركت شمس صنعت كارون فعاليت خود را در زمينه عمليات حرارتي از سال 89 آغاز نمود اين شركت با در اختيار داشتن دستگاه عمليات حرارتي القايي (اينداكشن) و كوره هاي حمام نمك توانسته در زمينه هاي زير خدمات خود را تكميل كند.

- اينداكشن چرخ دنده تا قطر2000 ميليمتر
- اينداكشن شافت تا 6000 ميليمتر و قطر 200 مليليمتر
- سخت كاري حجمي تا قطر 600 ميليمترو ارتفاع 1000 ميليمتر

تجهيزات اين مجموعه شامل:
- دستگاه اينداكشن Low فركانس
- دستگاه اينداكشن high فركانس
- كوره سمانتاسيون
- گوره پيش گرم
- كوره برگشت دماي بالا
- كوره برگشت دماي پايين
- كوره نيتراسيون
- استخر آب
- استخر روغن
- سختي سنج پرتابل
- سختي سنج ستوني
- ميكرو هاردنس
- ميكروسكوپ متالوگرافي