- ساخت انواع چرخ دنده هاي خارجي از قطر 10 تا 4000 ميليمتر
- ساخت انواع چرخ دنده هاي داخلي و ته بسته از قطر 30 تا 2000 ميليمتربه ارتفاع 200 ميليمتر
- ساخت انواع مارپيچ حلزوني به قطر 30 الي 600 ميليمتر به طول 3000 ميليمتر
- ساخت شافت هزار خار به قطر 6000 ميليمتر به طول 3000 ميليمتر
- ساخت انواع چرخدنده حلزوني چرخ دنده هاي مخروطي كرانويل و پنيون
- ساخت انواع چرخدنده هاي زنجير تا گام 3 اينچ
- خدمات بورينگ و كاراسل