چگونگی نامگذاری و شناسایی فولاد های مختلف می تواند، سرعت انتخاب متریال مناسب برای کاربرد های مختلف را ارتقاع بخشد.در این مقاله سعی می شود با نحوه ی نامگذاری فولاد ها در استاندارد DIN آشنا شد.